ลินคอล์น ปลาแซลมอน และข้าว สำหรับแมวอายุ 1 ปีขึ้นไป

Greatest Pet Care

ลินคอล์น ปลาแซลมอน และข้าว สำหรับแมวอายุ 1 ปีขึ้นไป

วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์

ไก่ป่น เนื้อปลาแซลมอน ปลายข้าว ยีสเทค สารเพิ่มความน่ากิน เลซิทิน โปรไบโอติก น้ำมันปลาแซลมอน ถั่วเหลืองอบ น้ำมันงาสกัดเย็น น้ำมันทูน่า ไขมันไก่ โคลีนคลอไรด์ เกลือ วิตามินและแร่ธาตุ ทอรีน กีวี่ แอลคาร์นิทีน โอเมก้า3 ยัคค่า กลูโคซามีน วิตามิน C  วิตามิน E

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี

โปรตีน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 36 ของน้ำหนัก
ไขมัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 9 ของน้ำหนัก
กาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4.5 ของน้ำหนัก
ความชื้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของน้ำหนัก

วิธีและขนาดการใช้

ปริมาณการให้อาหารที่แนะนำในแต่ละวัน
น้ำหนักแมว (ก.ก) ปริมาณในการให้อาหาร (กรัม/วัน)
2-3 35-45
3-4 45-55
4-5 55-65
5-6 65-72