วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Greatest Pet Care

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในเอเชีย ด้านการผลิต และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง และ ปลอดภัย ตามมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล

พันธกิจ

เราจะเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย ได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งมั่นบริการที่เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

นโยบาย

บริษัท เกรทเทส เพ็ท แคร์ จำกัด มีนโยบายคุณภาพโดย มุ่งเน้นการเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงและได้มาตราฐาน ด้วยกระบวนการผลิตที่ใส่ใจ ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่นการวิจัยและคิดค้นสูตรอาหาร เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า