เกี่ยวกับเรา

Greatest Pet Care

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เกรทเทส เพ็ท แคร์ จำกัด  เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์  นับเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ในการผลิต ด้วยกำลังผลิตรวม 599,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเน้นคุณภาพตามโภชนาการของสัตว์แต่ละประเภท และช่วง และพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีระบบควบคุมและประกันคุณภาพในการผลิต ดังนี้  ISO 9001 2008 , HACCP, GMP

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 11 หมู่ 1 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

โทรศัพท์ : 035-771339, 035-771348-9

อีเมล์ : gpc@greatestpetcare.com

greatest_pet_care